oferta

Projekty architektoniczne
Wykonujemy projekty architektoniczne na każdym etapie inwestycji – od koncepcji projektowych, poprzez projekty budowlane aż do projektów wykonawczych.

Wszystkie projekty wykonujemy w technologii BIM.

 

Projekty budowlane pełnobranżowe
Zajmujemy się również opracowaniem projektów pełnobranżowych i koordynacją międzybranżową.

Naszymi stałymi współpracownikami są projektanci konstrukcji, sanitarni, elektryczni, drogowi.

 

Skala
Pracujemy głównie w dużej skali – projektujemy budynki usługowe, oświatowe, biurowe i mieszkalne – choć znana jest nam również kameralna skala domów jednorodzinnych.

 

Zamówienia publiczne
Przygotowujemy także opracowania do przetargów i zamówień publicznych – programy funkcjonalno-użytkowe wraz z koncepcjami projektowymi.

 

Wsparcie inwestycyjne
Wspieramy Inwestorów w kontaktach z wykonawcami robót budowlanych oraz w procedurach urzędowych – uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii.