Projekty

szkoła podstawowa pod warszawą

PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT TECHNICZNY
2020

OPIS

Szkoła Podstawowa z halą sportową w Sadowej (gm. Łomianki). Budynek szkoły zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, o zwartej bryle połączony z halą sportową łącznikiem. W celu poprawienia architektonicznego wyrazu przełamano bryłę podkreślając strefę wejścia głównego do budynku. Zaprojektowano liniowy układ komunikacyjny wewnątrz. Sale zajęć umieszczono w większości od strony wschodniej. Elewacje otynkowane, malowane zgodnie z rysunkami elewacji. W budynku będzie zorganizowana szkoła podstawowa wraz z własna kuchnią i zapleczem technicznym obiektu, umożliwiającym jego samodzielne funkcjonowanie.

DANE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2814 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2187 m²
POWIERZCHNIA TERENU: 5603 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 9,70 m
DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 59,5 m + 37,2 m
SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 25,4 m + 26,1 m
KUBATURA: 17448,2 m³
LICZBA KONDYGNACJI: 2 nadziemne